Home

News

Events

Training

Consulting

Study at CFL

Research

Resources

People

Contact

Osrodek Jezykoznawstwa Kryminalistycznego


Ośrodek Językoznawstwa Kryminalistycznego Aston University prowadzi działalność edukacyjną i badawczą. Nasi pracownicy prowadzą zajęcia ze studentami i badania naukowe oraz występują jako biegli sądowi. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników organów ochrony porządku publicznego.

Nasze badania obejmują szeroko rozumiany obszar na styku wiedzy językoznawczej i prawniczej. Interesuje nas juryslingwistyka, tłumaczenia w kontekstach prawnych, zagadnienia autorstwa wypowiedzi ustnych i pisemnych, stylometria, semantyka językowych aspektów czynów zabronionych i kilka innych pokrewnych obszarów. Przykłady naszych aktualnych projektów badawczych to:

- Wnioskowanie na temat rodzimego języka autorów wypowiedzi na forach internetowych na podstawie cech stylu wypowiedzi w języku angielskim,
- Możliwość ustalania tożsamości anonimowych użytkowników platformy Twitter na podstawie ich nawyków językowych,
- Stabilność stylu osobniczego w ujęciu temporalnym,
- Językowe aspekty przesłuchań swiadków i podejrzanych.

Zatrudnieni w Ośrodku językoznawcy współpracują również z organami ścigania, sądami i kancelariami adwokackimi w sytuacjach, gdy dla celów wykonywania prawa przydatne – lub wręcz niezbędne - jest zastosowanie wiedzy językoznawczej. Możliwy jest tu podział na dwa zasadnicze typy działań (które podejmujemy na etapach zarówno operacyjnym, jak i procesowym): ustalanie autorstwa tekstów na podstawie osobniczych cel stylistycznych i ustalanie intencji użytkowników języka poprzez semantyczną i pragmatyczną interpretację znaczeń językowych.

Wśród setek dostarczonych przez nas ekspertyz były na przykład:

- opinia na temat autentyczności listu pożegnalnego domniemanego samobójcy,
- ustalenie autora inkryminujących wiadomości tekstowych (SMS-ów),
- ustalenie autora instrukcji przygotowania ładunków wybuchowych,
- opinia na temat jakości ustnego tłumaczenia zeznania domniemanej ofiary gwałtu,
- profil socjolingwistyczny autora listów z pogróżkami.

Nasze ekspertyzy moga dotyczyć języków: angielskiego, hiszpańskiego, litewskiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rosyjskiego oraz włoskiego.

 © Centre for Forensic Linguistics, Aston University, Birmingham, UK, 2013